TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC LÀ TRUYỀN HÌNH FPT

TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC LÀ TRUYỀN HÌNH FPT

Với truyền hình truyền thống, người dùng chỉ được xem và dẫn dắt bởi các chương trình phát sẵn của nhà đài, việc tác động vào nội dung hay lựa chọn nội dung theo yêu cầu cá nhân là hoàn toàn không có. Cùng sự bùng nổ của thời đại internet, công nghệ truyền hình đã...
Call Now ButtonHotline 0903.50.79.38

0903.50.79.38