Thông tin dịch vụ hotline 1800 của FPT Nha Trang

Thông tin dịch vụ hotline 1800 của FPT Nha Trang

I. Mục đích sử dụng ·         Dịch vụ 1800 là dịch vụ miễn phí cước cho người gọi , dịch vụ này cho phép thực hiện tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy cập thống nhất trên toàn quốc . Toàn bộ cước phí phát sinh khi sử dụng cuộc gọi sẽ tính cho tổ chức, doanh...
Call Now ButtonHotline 0903.50.79.38

0903.50.79.38