Tổng đài chăm sóc khách hàng FPT Telecom Khánh Hòa

Tổng đài chăm sóc khách hàng FPT Telecom Khánh Hòa

FPT Telecom Khánh Hòa Từ 1/5/2016, FPT Telecom chính thức đưa vào sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng trên toàn quốc với đầu số duy nhất 19006600 thay cho các tổng đài riêng tại mỗi tỉnh, thành. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp dịch...
Call Now ButtonHotline 0903.50.79.38

0903.50.79.38